podłączenia kolorowych kabli instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczne

Wykonujemy prace związane z budową, modernizacją, naprawą (okablowanie oraz montaż):

  • instalacji elektrycznych wewnątrz pomieszczeń (gniazda, łączniki, lampy, itp.);
  • zewnętrznych instalacji elektrycznych (przyłącza, oświetlenie elewacyjne i ogrodowe, itp.);
  • rozdzielni elektrycznych;
  • prowizorek budowlanych;
  • domofonów, video domofonów;
  • instalacji odgromowych i uziemienia;
  • podłączamy sprzęt AGD/RTV wraz z poświadczeniem kart gwarancyjnych.