wykonywanie pomiaru elektrycznego

Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary elektryczne związane z oddaniem do eksploatacji instalacji nowych, jak i istniejących w lokalach i obiektach budowlanych klientów indywidualnych, firm oraz użyteczności publicznej. Z kontroli instalacji sporządzana jest dokumentacja pomiarowa z każdego zmierzonego punktu pomiarowego.

Co badamy:

  • pomiar rezystancji izolacji
  • pomiar impedancji pętli zwarcia
  • pomiar rezystancji uziemienia
  • pomiar rezystancji uziemień odgromowych
  • pomiar ciągłości przewodów