skrzynka z instalacją energetyczną

Instalacje energetyczne

Wykonujemy prace związane z budową, przebudową, modernizacją, naprawą instalacji elektroenergetycznych:

  • urządzeń elektroenergetycznych;
  • sieci napowietrznych oraz kablowych nN;
  • przyłączy nN;
  • oświetlenia ulicznego;
  • złączy kablowych nN;
  • kabli nN.